Blog

22/04/2022

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานะของเหลว vs ไอ คืออะไร?

  • Share

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานะของเหลว vs ไอ คืออะไร?

  • ในสถานะที่เป็นไอ LPG จะขยายตัวเป็น 270เท่าของปริมาตรตอนเป็นสถานะของเหลว
  • จึงเป็นเหตุผลที่ LPG ถูกจัดเก็บให้เป็นของเหลวภายใต้แรงดันในถังแก๊ส
  • LPG ในถังแก๊ส จะเปลี่ยนกลับเป็นไอ เมื่อคลายแรงดัน ด้วยการเปิดวาล์วถังแก๊ส
  • ถังแก๊ส LPG มักจะเติมความจุที่ 80% ซึ่งหมายถึงของเหลว 80% และไอ 20% เมื่อเราใช้แก๊ส เปอร์เซ็นจะเปลี่ยนไป โดยที่ของเหลว LPG จะลดลง


LPG
เปลี่ยนจากของเหลว เป็นไอก๊าซได้อย่างไร?

อุณหภูมิจุดเดือดของ LPG คืออะไร?

หากน้ำเดือดที่ 100 ° C จะกลายเป็นไอน้ำ ในทางตรงกันข้าม LPG เดือดที่ -42 ° C จะกลายเป็นไอก๊าซ LPG

 

LPG ถูกแปลงให้กลายเป็นไอได้อย่างไร?
LPG จะเดือดจนกลายเป็นไอแก๊ส เมื่อเราคลายแรงดันด้วยการเปิดวาล์วถังแก๊ส หรือเปิดอุปกรณ์ที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
ดูLPGเดือดได้จากคลิปนี้ (เวลา 2.00นาที) https://youtu.be/ie7u3ojU5Wk

 

แรงดันระหว่างการทำงาน (การเปิดอุปกรณ์แก๊ส)

ทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์แก๊ส  LPGในถังแก๊สจะเริ่มเดือด

หากคุณสามารถมองทะลุผ่านเหล็กได้ คุณจะพบว่ามันดูเหมือนน้ำเดือด

 

LPG – เดืออย่างไร

เป็นกระบวนการที่เรียกว่า การกลายเป็นไอ โดย LPGเหลว จะดึงความร้อนจากผนังเหล็กของถังแก๊ส ซึ่งก็คือความร้อนจากอากาศรอบๆ ถัง และผลจากการดึงความร้อนจากความร้อนของอากาศแวดล้อมผ่านผนังเหล็ก ถังแก๊สจะเย็นลงตอนที่คุณกำลังใช้แก๊ส

 

  • ยิ่งLPGสัมผัสผิวผนังเหล็กมากเท่าไร ก็จะยิ่งเดือดเร็วและกลายเป็นไอในอัตราที่เร็ว
  • ดังนั้น การใช้ถังแก๊สขนาดใหญ่ หรือตั้งถังแก๊สหลายๆ ถัง จึงสามารถให้อัตราการกลายเป็นไอที่สูงขึ้นได้
  • ในสภาพอากาศหนาวเย็น อากาศรอบถังแก๊สหนาวเย็น ก็จะทำให้อัตราการระเหยช้าลงเช่นกัน

 

การระเหยต้องสัมพันธ์กับการดึงแก๊สไปใช้

ปริมาณก๊าซที่เครื่องใช้ จะต้องตรงกันกับอัตราการกลายเป็นไอ หากพบว่าถังแก๊สเย็นลงจนมีไอน้ำเกาะหรือเกิดน้ำแข็งเป็นประจำ ก็หมายความว่าถังแก๊สมีขนาดเล็กเกินไป หรือถังแก๊สมีจำนวนน้อยเกินไป สำหรับภาระการกลายเป็นไอ

  • ถ้าในถังมี LPG น้อย พื้นที่สัมผัสระหว่าง LPG ที่เป็นของเหลวกับเหล็กจะทำให้เกิดความร้อนในการระเหยน้อยลง

 

วีธีแก้ไข

วิธีที่ 1 หากหน้างานเป็นระบบแก๊สที่ใช้แก๊สจำนวนหลายถัง แต่เปิดใช้งานแบบทยอยเปิดครั้งละ 1ถัง ให้ลองเปิดใช้งานพร้อมกันหลายๆถัง หรือเปิดใช้พร้อมกันทั้งหมด เพื่อเพิ่มผิวสัมผัสของน้ำแก๊ส

วิธีที่ 2 เพิ่มจำนวนถังแก๊สให้มากขึ้น เช่น ปัจจุบันมีอยู่ 4ถัง เปิดใช้พร้อมกันแล้วยังมีไอน้ำเกาะที่ถัง ให้เพิ่มจำนวนถังแก๊สเป็น 6 หรือ 8 ตามความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน

 วิธีที่ 3 แก้ไขระบบ ทำระบบใหม่ทั้งหมด เป็นระบบที่มีหม้อต้มแก๊ส Vaporizer การใช้หม้อต้มแก๊ส Vaporizer จะทำให้ได้อัตราการจ่ายแก๊สที่สูง และสม่ำเสมอ ส่งผลให้ความร้อนที่ได้รับจาการเผาไหม้คงที่ แต่ระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับภาคอุตสาหกรรม

Uncategorized