Blog

07/11/2018

หน้าที่-ข้อแตกต่างของ วาล์วปิดแก๊สฉุกเฉิน

  • Share

Shut off Valve วาล์วปิดระบบแก๊ส มีหน้าที่ตัดการจ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่ระบบการเผาไหม้ โดยทั่วไปจะใช้วาล์วชนิด Emergency Shut off valve, Solenoid Valve, Motorized valve  ซึ่งวาล์วทั้ง 3ชนิดนี้มีหน้าที่เหมือนกันคือตัดการจ่ายแก๊สเข้าสู่ระบบ แต่มีหลักการทำงานแตกต่างกัน  รายละเอียดตามตารางภาพด้านล่างนี้

Uncategorized