Blog

25/01/2024

วิธีการทดสอบเครื่องเตือนแก๊สรั่ว

  • Share
แนะนำวิธีการทดสอบเครื่องเตือนแก๊สรั่ว 

     ควรทดสอบโดยใช้ก๊าซในปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสม ไม่ฉีดพ่นหรืออัดก๊าซที่มีความเข้มข้นสูงเข้าหัวเซนเซอร์โดยตรง

Link VDO การทดสอบที่ถูกต้อง https://youtube.com/shorts/kJ1E7qkT2So?feature=share

หากเซนเซอร์ได้รับก๊าซที่มีความเข้มข้นสูงเกินไป หรือทดสอบไม่ถูกวิธี จะส่งผลให้เกิดความร้อน จนเซนเซอร์ไหม้มีแสงแดงวาบ (ตามคลิป)

Link VDO เมื่อเซนเซอร์เมื่อเกิดความร้อนจนไหม้ https://youtube.com/shorts/UWOQzCEBp3I?feature=share

   ดังนั้น ในการเทสต์บ่อยๆ หรือเซนเซอร์ทำงานบ่อย ก็จะส่งผลให้เซนเซอร์เสื่อมสภาพตามการใช้งานได้

Uncategorized