Blog

25/01/2020

โครงสร้าง และหลัการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)

  • Share

โครงสร้าง และหลัการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) คือ วาล์วที่ทำงานด้วยไฟฟ้า เป็นการรวมกันของ 2รูปแบบการทำงาน
Solenoid >>> (Electro-magnetic) Coil จะเป็นตัวทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็ก และเหนี่ยวนำให้ plunger เคลื่อนที่ขึ้นลง
VALVE >>> ตัววาล์วจะมีรู orifice ที่มี disc คอยปิด-เปิดให้ก๊าซ/แก๊สไหลผ่านวาล์ว

โซลินอยล์วาล์ว ที่ใช้กับงานแก๊ส LPG จะใช้เป็นแบบ Normally Closed Application (N/C) “ปรกติปิด”

    1. ภาพสถานะวาล์วแบบปรกติปิด เมื่อไม่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าวาล์ว

    2. ภาพสถานะวาล์วแบบปรกติปิด เมื่อมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าวาล์ว

                     

การทำงานทั่วไป N/C Shut Off Valve ลักษณะวาล์วปรกติจะปิดอยู่ เมื่อจ่ายไฟเข้าไป วาล์วจะเปิด

 

Uncategorized