Blog

15/07/2019

การติดตั้งหม้อต้มแก๊สแอลพีจี Installation of LPG Vaporizer

  • Share

หม้อต้มแก๊ส Vaporizer ควรติดตั้งในพื้นที่ราบ และแข็งแรง เช่น บนพื้นคอนกรีต ให้เหมาะสมกับขนาดของหม้อต้มแก๊ส Vaporizer และควรยึดติดกับฐานรากด้วยน๊อต anchor bolts

พื้นที่รอบข้างควรปราศจากสิ่งกีดขวาง เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวกสำหรับการตรวจสอบประจำ และการบำรุงรักษา
ถ้าหากหม้อต้มแก๊ส Vaporizer ถูกติดตั้งในที่ร่ม พื้นที่ที่ติดตั้งควรจะมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อความปลอดภัย และควรติดตั้งเครื่องเตือนแก๊สรั่ว Gas Leak Detector เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีแก๊สรั่วบริเวณดังกล่าว

หลังจากการติดตั้งหม้อต้มเข้ากับระบบท่อแก๊ส ระบบทั้งหมด เสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรทดสอบด้วยลมแรงดันสูง และควรจะมีการทดสอบรอยรั่วโดยใช้สเปรย์เช็ครอยรั่วแก๊ส ThreeBond 6660 จะตรวจสอบฟองอากาศ bubble checking บริเวณทุกๆข้อต่อเกลียว และทุกจุดของรอยเชื่อม
หลังจากการทดสอบรอยรั่วโดยสเปรย์เช็ครอยรั่วแก๊สแล้ว ระบบท่อทั้งระบบควรถูกล้างด้วยลมธรรมดาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อชำระล้างเศษฝุ่น ผง น้ำ หรือน้ำมันที่หลงเหลืออยู่ภายในระบบท่อ เพราะเศษสิ่งสกปรกเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่หม้อต้มแก๊ส Vaporizer หรือ อุปกรณ์ตัวอื่นในระบบได้

Uncategorized