บอลวาล์วสเตนเลสเกลียว

Kitz บอลวาล์วสเตนเลส ใช้สำหรับไลน์ท่อแก๊สLPGตั้งแต่งานร้านอาหาร โรงงานที่ใช้แก๊สLPG ไปจนถึงงานปั๊มแก๊ส โรงบรรจุ และรถขนส่งแก๊ส 

  • Share

ข้อมูลเทคนิค

ข้อมูลสินค้า : 
     Kitz บอลวาล์วสเตนเลส ใช้สำหรับไลน์ท่อแก๊สLPGตั้งแต่งานร้านอาหาร โรงงานที่ใช้แก๊สLPG ไปจนถึงงานปั๊มแก๊ส โรงบรรจุ และรถขนส่งแก๊ส

สินค้ามีรุ่น ดังนี้

  • รุ่น UTKM แรงดัน 600Psi 1-PC มีขนาดตั้งแต่ 1/4″ ถึง 2″
  • รุ่น UTHM แรงดัน 800Psi 2-PC มีขนาดตั้งแต่ 1/2″ ถึง 2″
  • รุ่น U3TZM แรงดัน 1000Psi 3-PC มีขนาดตั้งแต่ 1/2″ ถึง 2″
แคตตาล๊อค

Download Catalog : •UTKM  • UTHM • U3TZM

 

สอบถาม สั่งซื้อ
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.