บอลวาล์วหน้าแปลน 20K, 300P

Kitz บอลวาล์วหน้าแปลน เป็นอุปกรณ์ใช้ในงานคลังแก๊ส และรถขนส่งแก๊ส โดยบอลวาล์วชนิดหน้าแปลนนี้ (Flange) จะแข็งแรง และสะดวกต่อการซ่อมบำรุง (maintenance) กว่าวาล์วแบบเกลียวทั่วๆไป

  • Share

ข้อมูลเทคนิค

ข้อมูลสินค้า : 

    Kitz บอลวาล์วหน้าแปลน เป็นอุปกรณ์ใช้ในงานคลังแก๊ส และรถขนส่งแก๊ส โดยบอลวาล์วชนิดหน้าแปลนนี้ (Flange) จะแข็งแรง และสะดวกต่อการซ่อมบำรุง (maintenance) กว่าวาล์วแบบเกลียวทั่วๆไป

    สินค้ามีรุ่น

  • รุ่น 20UTB และ 20UTDZ วัสดุสเตนเลส แบบหน้าแปลน Flange 20K มีขนาดตั้งแต่ 1/2″ ถึง 8″
  • รุ่น 300UTB และ 300SCTDZ วัสดุสเตนเลส แบบหน้าแปลน Flange 300P มีขนาดตั้งแต่ 1/2″ ถึง 8″
  • รุ่น 300SCTB และ 300SCTDZ วัสดุสเตนเลส แบบหน้าแปลน Flang 300P มีขนาดตั้งแต่ 1/2″ ถึง 8″
แคตตาล๊อค

Download Catalog : •20UTB •20UTDZ •300SCTB •300UTB •300UTDZ

สอบถาม สั่งซื้อ
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.