บอลวาล์วหน้าแปลน 20K

Hitachi บอลวาล์วหน้าแปลน เป็นอุปกรณ์ใช้ในงานคลังแก๊ส และรถขนส่งแก๊ส โดยบอลวาล์วชนิดหน้าแปลนนี้ (Flange) จะแข็งแรง และสะดวกต่อการซ่อมบำรุง กว่าวาล์วแบบเกลียวทั่วๆไป สินค้ามีขนาดตั้งแต่ 1/2" ถึง 4"

  • Share

ข้อมูลเทคนิค

ข้อมูลสินค้า : 

    Hitachi บอลวาล์วหน้าแปลน เป็นอุปกรณ์ใช้ในงานคลังแก๊ส และรถขนส่งแก๊ส โดยบอลวาล์วชนิดหน้าแปลนนี้ (Flange) จะแข็งแรง และสะดวกต่อการซ่อมบำรุง กว่าวาล์วแบบเกลียวทั่วๆไป     สินค้ามีขนาดตั้งแต่ 1/2″ ถึง 4″

แคตตาล๊อค

Download Catalog : •BM20KFOBBM20KFOLBM20KFOLS •BM20KFT

สอบถาม สั่งซื้อ
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Scroll Up