EXCESS FLOW VALVE

Excess flow valve เป็นอุปกรณ์ติดถังLPG บนดิน และถังใต้ดินมีสินค้าในรุ่น A3272G(3/4") A3282C(1-1/4") และA3292C(2")

  • Share

ข้อมูลเทคนิค

ข้อมูลสินค้า : 

Excess flow valve (วาล์ว) ลิ้นควบคุมการไหลเกิน เป็นอุปกรณ์ติดถังLPG บนดิน และถังใต้ดินมีสินค้าในรุ่น A3272G(3/4″) A3282C(1-1/4″) และA3292C(2″)

Excess flow valve วาล์วควบคุมการไหลเกิน ทำหน้าที่ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการไหลของก๊าซ ในอัตราสูงกว่าที่กำหนดไว้ที่วาล์วควบคุมการไหล ในกรณีที่ท่อนำก๊าซเกิดแตกหัก ก๊าซจะไหลออกมามาก และอาจเป็นการยากที่จะเข้าไปปิดวาล์วควบคุมถัง แต่วาล์วควบคุมการไหลเกินจะปิดทันที วาล์วควบคุมการไหลเกินจึงเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ขาดไม่ได้ สำหรับถังเก็บ และจ่ายก๊าซ

การที่วาล์วควบคุมการไหลเกินจะปิดโดยอัตโนมัตินั้น มีอยู่ 2 สาเหตุ คือ

  1. ระบบท่อเสียหาย เช่น ท่อแตก หรือขาดทำให้ก๊าซไหลออกมามาก
  2. เกิดแรงดันในถังมากกว่าแรงดันในท่ออย่างผิดปรกติ(สำหรับรุ่นอื่นๆ ติดต่อฝ่ายขาย)

 

แคตตาล๊อค

Download Catalog : Rego Excess Flow Valve

 

สอบถาม สั่งซื้อ
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.