Kitzบอลวาล์ว+เช็ควาล์วไทย

เป็นการนำบอลวาล์ว Kitz 600P ต่อประกอบกับ เช็ควาล์ว หรือกันย้อนไทย ทำให้มีราคาย่อมเยา ถอดเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่เสียได้ แต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ (1) บอลวาล์ว เปิด-ปิด และ (2) เป็นเช็ควาล์ว กันแก๊สย้อนกลับเข้าถังแก๊ส     สินค้ามี 2 ขนาด คือ 1/4" และ 1/2"

  • Share

ข้อมูลเทคนิค

ข้อมูลสินค้า : 
    Kitz บอลวาล์ว+เช็ควาล์วไทย เป็นการนำบอลวาล์ว Kitz 600Psi ต่อประกอบกับ เช็ควาล์ว หรือกันย้อนไทย
ทำให้มีราคาย่อมเยา ถอดเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่เสียได้ แต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำหน้าที่

(1) บอลวาล์ว เปิด-ปิด และ (2) เป็นเช็ควาล์ว กันแก๊สย้อนกลับเข้าถังแก๊ส

สินค้ามี 2 ขนาด คือ 1/4″ และ 1/2″

สอบถาม สั่งซื้อ
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.