ROCHESTER FLOAT GAUGE 6290 (สำหรับถังเก็บก๊าซใต้ดิน)

Rochester Gauge Series 6284 สำหรับใช้วัดระดับก๊าซ LPG ในถังที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สูงสุด 2000 มม. สำหรับรุ่น Senior 6290 มีหน้าปัดสเตนเลส ขนาด 4" และเฟืองทำจากอลูมิเนียม จะใช้ติดคอถังเก็บก๊าซใต้ดิน และสามารถเชื่อมต่อกับ Rochester Hall Effect Twinsite เพื่อสื่อสารระดับก๊าซในถังไปยังคอมพิวเตอร์ (remote level indication)

  • Share

ข้อมูลเทคนิค

ข้อมูลสินค้า : 
Rochester Gauge Series 6284 สำหรับใช้วัดระดับก๊าซ LPG ในถังที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สูงสุด 2000 มม.
สำหรับรุ่น Senior 6290 มีหน้าปัดสเตนเลส ขนาด 4″ และเฟืองทำจากอลูมิเนียม จะใช้ติดคอถังเก็บก๊าซใต้ดิน และสามารถเชื่อมต่อกับ Rochester Hall Effect Twinsite เพื่อสื่อสารระดับก๊าซในถังไปยังคอมพิวเตอร์ (remote level indication)

เครื่องวัดระดับก๊าซภายในถัง Float Gauge บอกปริมาตรก๊าซเป็นเปอร์เซ็นต์ % ของความจุของถัง อาจเป็นชนิดลูกลอย หรือชนิดที่เป็นหลอดกลมกวาดไปรอบถัง ชนิดลูกลอย ลูกลอยจะลอยขึ้นลงตามระดับก๊าซเหลว ลูกลอยจะต่อเข้ากับแกนแนวนอน การเคลื่อนขึ้นลงของลูกลอยจะทำให้แกนแนวนอนเคลื่อนไหว ทำให้เฟืองซึ่งเป็นตัวประสานระหว่างแกนแนวนอนกับแกนแนวตั้งหมุนด้วย อีกปลายของแกนแนวตั้งมีแม่เหล็กถาวรติดอยู่ เมื่อแกนแนวตั้งหมุน แม่เหล็กก็จะดึงเข็มที่หน้าปัทม์หมุนบอกบริมาณของก๊าซในถัง

แคตตาล๊อค

Download Catalog : ROCHESTER FLOAT GAUGE 6290

 

สอบถาม สั่งซื้อ
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.