กรองแก๊ส FILTER-STRAINER

ฟิลเตอร์กรองแก๊ส Pietro Fiorentini Gas Filter

Pietro Fiorentini Gas Filter ฟิลเตอร์กรองแก๊ส  ทำหน้าที่กรองเศษฝุ่นละออง หรือสิ่งแปลกปลอมในไลน์ท่อแก๊ส โดยจะติดตั้งตัวกรองแก๊สนี้ ก่อนเข้าอุปกรณ์สำคัญๆในระบบ อาทิ Regulator (หัวปรับแรงดันแก๊ส) และ Gas Meter (มิเตอร์) Filtration : 50 ไมครอน  Working Pressure : 10 Bar Environment Temperature : -20 ถึง 80 องศาเซลเซียส ขนาดเกลียว (ตัวเมีย/เกลียวใน) : 1/2", 3/4", 1"และ 2"

FLANGED Y-STRAINER 20 K

Flanged Y-Strainer 20K เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในระบบร้านอาหาร ระบบถังLPG บนดิน ถังLPG ใต้ดิน ในรถขนส่งแก๊ส โดยวายสเตรนเนอร์ แบบหน้าแปลนนี้ (Flanged) จะแข็งแรงและง่ายต่อการทำ maintenance กว่าแบบเกลียวทั่วๆไป

BRASS Y-STRAINER วายสเตนเนอร์ทองเหลือง

Y-Strainer ทองเหลือง เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในระบบร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ทนแรงดัน 150Ibs. และ 300Ibs. สินค้ามีตั้งแต่ขนาด 3/8" ไปจนถึงขนาด 3"

วายสเตนเนอร์เหล็ก DUCTILE 20K

Y-Strainer เหล็กดักไทล์ ductile 20K เป็นอุปกรณ์กรองแก๊สก่อนเข้าสู่อุปกรณ์แก๊สสำคัญตัวอื่นๆ ทนแรงดัน 20K มีทั้งรุ่น หน้าแปลน Flange และ เกลียว มีขนาดตั้งแต่ 3/8" - 8" 

วายสเตนเนอร์เหล็ก MALLEABLE 20K

Y-Strainer เหล็ก Malleable 20K เป็นอุปกรณ์กรองแก๊สก่อนเข้าสู่อุปกรณ์แก๊สสำคัญตัวอื่นๆ ทนแรงดัน 20K  สินค้ามีขนาดเกลียวตั้งแต่ 3/8" - 2"

GAS FILTER ฟิลเตอร์กรองแก๊ส

Gas Filter (ไส้กรองแก๊ส) รุ่น Compact FMC ทำหน้าที่กรองเศษฝุ่นละออง หรือสิ่งแปลกปลอมในไลน์ท่อแก๊ส โดยจะติดตั้งตัวกรองแก๊สนี้ ก่อนเข้าอุปกรณ์สำคัญๆในระบบ อาทิ Regulator (หัวปรับแรงดันแก๊ส) และ Gas Meter (มิเตอร์)

Scroll Up