บอลวาล์ว BALL VALVE

บอลวาล์วทองเหลือง SZA 600PSI

KITZ บอลวาล์วทองเหลือง รุ่นSZA (ด้ามเหลือง) Standard Port ทนแรงดัน 600Psi ใช้สำหรับไลน์ท่อแก๊สLPG ตั้งแต่งานร้านอาหาร โรงงานที่ใช้แก๊สLPG ไปจนถึงงานปั๊มแก๊ส โรงบรรจุ และรถขนส่งแก๊ส

บอลวาล์วทองเหลือง TK 600PSI (REDUCE PORT)

KITZ บอลวาล์วทองเหลือง รุ่นTK (ด้ามเขียว) Reduce Port แรงดัน 600Psi ใช้สำหรับไลน์ท่อแก๊สLPG ตั้งแต่งานร้านอาหาร โรงงานที่ใช้แก๊สLPG ไปจนถึงงานปั๊มแก๊ส โรงบรรจุ และรถขนส่งแก๊ส

บอลวาล์วทองเหลือง T 400PSI (STANDARD PORT)

KITZ บอลวาล์วทองเหลือง รุ่น T (ด้ามส้ม) Stardard Port แรงดัน 400Psi ใช้สำหรับไลน์ท่อแก๊สLPG ตั้งแต่งานร้านอาหาร โรงงานที่ใช้แก๊สLPG ไปจนถึงงาน ปั๊มแก๊ส โรงบรรจุ และรถขนส่งแก๊ส

FLANGED BALL VALVE 20K

KITZ Flange Ball Valve 20K  เป็นอุปกรณ์ใช้ในงานคลังแก๊ส และรถขนส่งแก๊ส โดยบอลวาล์วชนิดหน้าแปลนนี้ (Flange) จะแข็งแรง และสะดวกต่อการ maintenance กว่าวาล์วแบบเกลียวทั่วๆไป

บอลวาล์วทองเหลืองรุ่นปีกผีเสื้อTKT 600Psi

KITZ บอลวาล์วทองเหลือง รุ่นTKT (ด้ามเขียว) Reduce Port แรงดัน 600Psi ใช้สำหรับไลน์ท่อแก๊สLPG ตั้งแต่งานร้านอาหาร โรงงานที่ใช้แก๊สLPG ไปจนถึงงานปั๊มแก๊ส โรงบรรจุ และรถขนส่งแก๊สด้วยด้ามบิดที่สั้น จึงเหมาะใช้ต่อช่วงไลน์ท่อที่มีด้านข้างจำกัด    สินค้ามีขนาดตั้งแต่ 1/8" ถึง 2" 

บอลวาล์วสเตนเลสเกลียว

Kitz บอลวาล์วสเตนเลส ใช้สำหรับไลน์ท่อแก๊สLPGตั้งแต่งานร้านอาหาร โรงงานที่ใช้แก๊สLPG ไปจนถึงงานปั๊มแก๊ส โรงบรรจุ และรถขนส่งแก๊ส 

บอลวาล์วหน้าแปลน 20K, 300P

Kitz บอลวาล์วหน้าแปลน เป็นอุปกรณ์ใช้ในงานคลังแก๊ส และรถขนส่งแก๊ส โดยบอลวาล์วชนิดหน้าแปลนนี้ (Flange) จะแข็งแรง และสะดวกต่อการซ่อมบำรุง (maintenance) กว่าวาล์วแบบเกลียวทั่วๆไป

บอลวาล์วหน้าแปลน 20K

Hitachi บอลวาล์วหน้าแปลน เป็นอุปกรณ์ใช้ในงานคลังแก๊ส และรถขนส่งแก๊ส โดยบอลวาล์วชนิดหน้าแปลนนี้ (Flange) จะแข็งแรง และสะดวกต่อการซ่อมบำรุง กว่าวาล์วแบบเกลียวทั่วๆไป สินค้ามีขนาดตั้งแต่ 1/2" ถึง 4"

บอลวาล์วพร้อมเช็ควาล์ว Ball Check Valve

ITOKOKI Ball Check Valve (บอลเช็ควาล์ว) มีขนาด 1/4" ใช้ต่อเข้ากับสายพิกเทล เพื่อทำหน้าที่ 1.เป็นบอลวาล์วเปิด-ปิด และ 2.เป็นเช็ควาล์ว กันแก๊สไหลย้อนกลับเข้าถัง 

  • 1
  • 2
Scroll Up