มิเตอร์แก๊ส

มิเตอร์แก๊ส Landis and Gyr AMPY Email Model 750

Gas Meter มิเตอร์แก๊ส ใช้วัดปริมาณการใช้แก๊สในศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

มิเตอร์แก๊ส Elster Instromet Quantometer

มิเตอร์แก๊ส Elster Instromet (Germany) Quantometer ขนาด 1",1-1/2",2",3"4",6" มีทั้งระบบการอ่านค่าแบบ Mechanical และแบบ eletronic (ส่งสัญญาณได้)   

มิเตอร์แก๊ส Aichi – Tokei

มิเตอร์แก๊ส Aichi - Tokei รุ่น TBX (เกลียว) และรุ่น TBZ (หน้าแปลน) ขนาด 1.5"-2"

ชุดมิเตอร์แก๊ส สำหรับศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า

Gas Meter มิเตอร์แก๊ส ใช้วัดปริมาณการใช้แก๊สในศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

Scroll Up