มิเตอร์แก๊ส

มิเตอร์แก๊ส Landis and Gyr AMPY Email Model 750

Gas Meter มิเตอร์แก๊ส ใช้วัดปริมาณการใช้แก๊สในศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

มิเตอร์แก๊ส ZENNER Model. HP G4A

Gas Meter มิเตอร์แก๊ส ใช้วัดปริมาณการใช้แก๊สในศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า

มิเตอร์แก๊ส Elster Instromet Quantometer

มิเตอร์แก๊ส Elster Instromet (Germany) Quantometer ขนาด 1",1-1/2",2",3"4",6" มีทั้งระบบการอ่านค่าแบบ Mechanical และแบบ eletronic (ส่งสัญญาณได้)   

มิเตอร์แก๊ส Aichi – Tokei

มิเตอร์แก๊ส Aichi - Tokei รุ่น TBX (เกลียว) และรุ่น TBZ (หน้าแปลน) ขนาด 1.5"-2"

ชุดมิเตอร์แก๊ส สำหรับศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า

Gas Meter มิเตอร์แก๊ส ใช้วัดปริมาณการใช้แก๊สในศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ