วาล์วต่างๆ VALVES

REGO Pressure Relief Valve Gas, Cryogenic

ใช้กับก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ออกซิเจน O₂ ไนโตรเจน N₂ คาร์บอนไดออกไซด์ Co₂ แอมโมเนีย NH3

FISHER P539A Pneumatic Actuator

ทำหน้าที่ควบคุม Emergency Valve ให้เปิด-ปิดด้วยระบบลม ใช้ติดเสริมบน Fisher Emergency Shut-off Valve รุ่น N550 / N551 Series

Katsura Ball Check Valve

KATSURA Ball Check Valve (บอลเช็ควาล์ว) วัสดุเป็นทองเหลือง เกลียวขนาด 1/4" การใช้งาน ใช้ต่อเข้ากับสายแก๊ส/สายพิกเทล เพื่อทำหน้าที่ 1. เป็นบอลวาล์วเปิด-ปิด 2. เป็นเช็ควาล์ว กันแก๊สไหลย้อนกลับเข้าถัง

REGO Double-Check Filler Valves

REGO Double-Check Filler Valves วาล์วเติมเข้าถังพร้อมระบบเช็ควาล์ว

SAFETY RELIEF VALVE 3127 SERIES

Safety Relief Valve หรือ Pressure Relief Valve หรือ Hydrostatic Relief Valve เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในไลน์ท่อแก๊สในระบบถังแก๊ส 48กก. ถัง 2วาล์ว ถังLPGบนดินและใต้ดิน และรถขนส่งแก๊ส

SAFETY RELIEF VALVE 3133, 3135, A3149 SERIES

Safety Relief Valve หรือ Pressure Relief Valve เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในระบบถังLPG บนดิน ถังLPGใต้ดิน และคลังแก๊ส มีสินค้าในรุ่น 3135G (1-1/4", 250psi) 3133G (1-1/2", 250psi) และA3149G (2-1/2", 250psi)

SAFETY RELIEF VALVE 3129G

Safety Relief Valve หรือ Pressure Relief Valve หรือ Hydrostatic Relief Valve เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในไลน์ท่อแก๊สในระบบถังแก๊ส 48กก. ถัง 2วาล์ว ถังLPGบนดินและใต้ดิน และรถขนส่งแก๊ส

SAFETY RELIEF VALVE 3131G

Safety Relief Valve หรือ Pressure Relief Valve หรือ Hydrostatic Relief Valve เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในไลน์ท่อแก๊สในระบบถังแก๊ส 48กก. ถัง 2วาล์ว ถังLPGบนดินและใต้ดิน และรถขนส่งแก๊ส

FISHER RELIEF VALVE

Safety Relief Valve หรือ Pressure Relief Valve หรือ Hydrostatic Relief Valve เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในไลน์ท่อแก๊สในระบบถังแก๊ส 48กก. ถัง 2วาล์ว ถังLPGบนดินและใต้ดิน และรถขนส่งแก๊ส