วาล์วต่างๆ VALVES

Katsura Ball Check Valve

KATSURA Ball Check Valve (บอลเช็ควาล์ว) วัสดุเป็นทองเหลือง เกลียวขนาด 1/4" การใช้งาน ใช้ต่อเข้ากับสายแก๊ส/สายพิกเทล เพื่อทำหน้าที่ 1. เป็นบอลวาล์วเปิด-ปิด 2. เป็นเช็ควาล์ว กันแก๊สไหลย้อนกลับเข้าถัง

Needle Valve วาล์วควบคุมอัตราการไหล

needle valve จะใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการไหลที่มีความละเอียดสูง (อัตราการไหลต่ำ) ดังนั้นเราจึงมักพบการใช้งาน needle valve กับระบบขนาดเล็ก เช่น ระบบแก๊สท่อในอุปกรณ์วัด โดยเฉพาะในงานที่มีพื้นที่แคบและในระบบควบคุมไฮดรอลิค   needle valve ทองเหลือง ทนแรงดันได้ถึง 450psi

REGO Double-Check Filler Valves

REGO Double-Check Filler Valves วาล์วเติมเข้าถังพร้อมระบบเช็ควาล์ว

SAFETY RELIEF VALVE 3127 SERIES

Safety Relief Valve หรือ Pressure Relief Valve หรือ Hydrostatic Relief Valve เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในไลน์ท่อแก๊สในระบบถังแก๊ส 48กก. ถัง 2วาล์ว ถังLPGบนดินและใต้ดิน และรถขนส่งแก๊ส

SAFETY RELIEF VALVE 3133, 3135, A3149 SERIES

Safety Relief Valve หรือ Pressure Relief Valve เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในระบบถังLPG บนดิน ถังLPGใต้ดิน และคลังแก๊ส มีสินค้าในรุ่น 3135G (1-1/4", 250psi) 3133G (1-1/2", 250psi) และA3149G (2-1/2", 250psi)

SAFETY RELIEF VALVE 3129G

Safety Relief Valve หรือ Pressure Relief Valve หรือ Hydrostatic Relief Valve เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในไลน์ท่อแก๊สในระบบถังแก๊ส 48กก. ถัง 2วาล์ว ถังLPGบนดินและใต้ดิน และรถขนส่งแก๊ส

SAFETY RELIEF VALVE 3131G

Safety Relief Valve หรือ Pressure Relief Valve หรือ Hydrostatic Relief Valve เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในไลน์ท่อแก๊สในระบบถังแก๊ส 48กก. ถัง 2วาล์ว ถังLPGบนดินและใต้ดิน และรถขนส่งแก๊ส

FISHER RELIEF VALVE

Safety Relief Valve หรือ Pressure Relief Valve หรือ Hydrostatic Relief Valve เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในไลน์ท่อแก๊สในระบบถังแก๊ส 48กก. ถัง 2วาล์ว ถังLPGบนดินและใต้ดิน และรถขนส่งแก๊ส

REGO EMERGENCY SHUT OFF VALVE

Emergency Shut off Valve เป็นอุปกรณ์ติดตั้งไลน์ท่อแก๊สในระบบถังLPGบนดิน และใต้ดิน มีสินค้าในรุ่น A6010(1-1/4") และA6016(2")

  • 1
  • 2