หม้อต้มแก๊ส VAPORIZER

WATER LEVEL GAUGE FOR HANJIN VAPORIZER

Water Level gauge for Hanjin Vaporizer เป็นมาตรวัดระดับน้ำ หรือทั่วไปเรียกว่าเกจวัดระดับน้ำในหม้อต้มแก๊ส เกจวัดระดับน้ำในหม้อต้มแก๊ส LPG นี้ สามารถใช้ได้กับหม้อต้มแก๊ส ยี่ห้อ ฮานจิน ทุก Capacity

VAPORIZER (หม้อต้มแก๊ส)

ITO KOKI Vaporizer เป็นหม้อต้มแก๊สแบบ Electric type ใช้ไฟฟ้าผ่าน Heater ทำให้น้ำร้อนนำไปแลกเปลี่ยนความร้อน Liquid LPG  เพื่อได้ Vapor LPG  มี Capacity ตั้งแต่ 50Kg./hr. ถึง 300 Kg./hr. เหมาะสำหรับงานติดตั้งแก๊สศูนย์อาหาร ภัตตาคาร ไปจนถึงโรงงานที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง

VAPORIZER (หม้อต้มแก๊ส)

Hanjin Vaporizer รุ่น HJ-PV เป็นหม้อต้มแก๊สแบบใช้ไฟฟ้าทำให้น้ำร้อน เพื่อไปต้มแก๊ส LPG

Scroll Up