หม้อต้มแก๊ส VAPORIZER

WATER LEVEL GAUGE FOR HANJIN VAPORIZER

Water Level gauge for Hanjin Vaporizer เป็นมาตรวัดระดับน้ำ หรือทั่วไปเรียกว่าเกจวัดระดับน้ำในหม้อต้มแก๊ส เกจวัดระดับน้ำในหม้อต้มแก๊ส LPG นี้ สามารถใช้ได้กับหม้อต้มแก๊ส ยี่ห้อ ฮานจิน ทุก Capacity

VAPORIZER CONTROL PANEL ตู้คอนโทรลหม้อต้มแก๊ส

ตู้คอนโทรลหม้อต้มแก๊ส Vaporizer Contro panel ทำหน้าที่ ควบคุม และบอกสถานะต่างๆของหม้อต้มแก๊ส เช่น แสดงสภาวะของน้ำ แสดงสภาวะอุณหภูมิ

VAPOR OIL TRAP (ชุดดักจับไอน้ำมัน)

Vapor Oil Trap (ชุดดักจับไอน้ำมัน) ชุดดักจับไอน้ำมัน (Vapor Oil Trap) ในระบบงานแก๊สหุงต้มภาคอุตสาหกรรม โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ จะทำหน้าที่ ดักจับไอน้ำมัน และกรองเศษสิ่งสกปรกที่มากับแก๊ส ก่อนนำแก๊สไปใช้งาน ช่วยยืดอายุ และลดปัญหาของอุปกรณ์ที่ใช้แก๊สเช่น หัวเผา (Gas Burner), เตาแก๊ส

VAPORIZER (หม้อต้มแก๊ส)

ITO KOKI Vaporizer เป็นหม้อต้มแก๊สแบบ Electric type ใช้ไฟฟ้าผ่าน Heater ทำให้น้ำร้อนนำไปแลกเปลี่ยนความร้อน Liquid LPG  เพื่อได้ Vapor LPG  มี Capacity ตั้งแต่ 50Kg./hr. ถึง 300 Kg./hr. เหมาะสำหรับงานติดตั้งแก๊สศูนย์อาหาร ภัตตาคาร ไปจนถึงโรงงานที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง

VAPORIZER (หม้อต้มแก๊ส)

Hanjin Vaporizer รุ่น HJ-PV เป็นหม้อต้มแก๊สแบบใช้ไฟฟ้าทำให้น้ำร้อน เพื่อไปต้มแก๊ส LPG