หัวปรับแรงดันแก๊ส REGULATOR

FISHER HIGH PRESSURE REGULATOR 627 1″ Series

Fisher High Pressure  Regulator วาล์วปรับแรงดันสูงสำหรับแก๊ส LPG ยี่ห้อ Fisher 627 Series  ขนาด 1" สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร ซักอบรีด เป็นต้น

FISHER HIGH PRESSURE REGULATOR 630 Series 1″, 2″

Fisher High Pressure Regulator 630 Series ขนาด 1" และ 2" สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร ซักอบรีด เป็นต้น

REGO LOW PRESSURE REGULATOR 1/2นิ้ว

Low Pressure Regulator หัวปรับแรงดันต่ำสำหรับแก๊ส LPG ยี่ห้อ REGO รุ่น LV3403B4 ขนาด 1/2" เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคครัวเรือน และร้านอาหาร

REGO LOW PRESSURE REGULATOR 1/2นิ้ว

Low Pressure Ragulator หัวปรับแรงดันต่ำสำหรับแก๊ส LPG ยี่ห้อ REGO รุ่น LV 4403 B4 ขนาด 1/2" สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊ส

REGO LOW PRESSURE REGULATOR 3/4นิ้ว

Low Pressure Ragulator หัวปรับแรงดันต่ำสำหรับแก๊ส LPG สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊ส ยี่ห้อ REGO LV5503B Series มี 2 รุ่น

FISHER LOW PRESSURE REGULATOR R222-BAF (1/2″)

หัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ Fisher (USA) R222-BAF  สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊สขนาดเกลียว 1/2"

FISHER LOW PRESSURE REGULATOR R622 Series (1/2″,3/4″)

หัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ Fisher (USA) R622 Series มี 3 รุ่นย่อย สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊สสำหรับขนาดท่อ 1/2" และ 3/4" 

FISHER LOW PRESSURE REGULATOR HSRL Series (3/4″,1″)

หัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ Fisher (USA) ขนาดเกลียว HSLR Series  สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊ส มี 2 รุ่นสำหรับขนาดท่อ 3/4" และ 1"

Scroll Up