หัวปรับแรงดันแก๊ส REGULATOR

REGO HIGH PRESSURE REGULATOR 1/2นิ้ว

REGO High Pressure Regulator รุ่น 1584 V Series ขนาด 1/2" สามารถรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์แก๊ส ตั้งแต่ 7-7.5 ล้าน BTU/hr. และสามารถใช้กับก๊าซLPG ทั้งในสถานะของเหลว (liquid) และไอ (vapor) จึงเหมาะสำหรับงานศูนย์อาหาร ภัตตาคาร และงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซLPG เป็นเชื้อเพลิง

REGO HIGH PRESSURE REGULATOR 3/4 นิ้ว

REGO High Pressure Regulator รุ่น 1586 V Series ขนาด 3/4" ออกแบบมาเพื่อใช้ปรับลดแรงดันของแก๊ส LPG สามารถรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์แก๊ส ตั้งแต่ 7.5-14 ล้าน BTU/hr. และสามารถใช้กับก๊าซLPG ทั้งในสถานะของเหลว (liquid) และไอ (vapor) จึงเหมาะสำหรับงานศูนย์อาหาร ภัตตาคาร และงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซLPG เป็นเชื้อเพลิง

REGO HIGH PRESSURE REGULATOR 1นิ้ว

REGO High Pressure Regulator รุ่น 1588 V Series ขนาด 1" สามารถรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์แก๊ส Capacity สูงหลายล้าน BTU/hr. และสามารถใช้กับก๊าซLPG ทั้งในสถานะของเหลว (liquid) และไอ (vapor) จึงเหมาะสำหรับงานศูนย์อาหาร ภัตตาคารขนาดใหญ่ และงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซLPG เป็นเชื้อเพลิง

FISHER HIGH PRESSURE REGULATOR 67CH Series 1/4″

Fisher High Pressure Regulator 67CH Series ขนาด 1/4" สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร ซักอบรีด เป็นต้น

FISHER HIGH PRESSURE REGULATOR 64 Series

Fisher High Pressure  Regulator วาล์วปรับแรงดันสูงสำหรับแก๊ส LPG ยี่ห้อ Fisher 64 Series  ขนาด 1/2" สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร ซักอบรีด เป็นต้น

FISHER HIGH PRESSURE REGULATOR 627 1″ Series

Fisher High Pressure  Regulator วาล์วปรับแรงดันสูงสำหรับแก๊ส LPG ยี่ห้อ Fisher 627 Series  ขนาด 1" สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร ซักอบรีด เป็นต้น

FISHER HIGH PRESSURE REGULATOR 630 Series 1″, 2″

Fisher High Pressure Regulator 630 Series ขนาด 1" และ 2" สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร ซักอบรีด เป็นต้น

REGO LOW PRESSURE REGULATOR 1/2นิ้ว

Low Pressure Regulator หัวปรับแรงดันต่ำสำหรับแก๊ส LPG ยี่ห้อ REGO รุ่น LV3403B4 ขนาด 1/2" เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคครัวเรือน และร้านอาหาร