หัวปรับแรงดันแก๊ส REGULATOR

FISHER LOW PRESSURE REGULATOR HSR Series 1″

หัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ Fisher (USA) ขนาดเกลียว HSR Series  สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊ส มี 4 รุ่นสำหรับขนาดท่อ 1"

FISHER LOW PRESSURE REGULATOR CS400 Series

Low Pressure Ragulator หัวปรับแรงดันต่ำสำหรับแก๊ส LPG ยี่ห้อ FISHER สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊ส

FISHER LOW PRESSURE REGULATOR CS800 Series (1.5″,2″)

หัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ Fisher (USA) ขนาดเกลียว CS800 Series  สำหรับเดินไลน์ระบบท่อแก๊ส มีขนาด 1.5" และ 2" 

Scroll Up