อุปกรณ์แก๊สสำเร็จรูป

Auto Changeover หัวปรับแรงดันแก๊ส สลับถังอัตโนมัติ

REGO Twin Stage Automatic Changeover Regulator 7525B Series คือ หัวปรับแรงดันแก๊ส (เรกูเลเตอร์แก๊ส) ที่สามารถสลับการใช้แก๊สจากถังที่แก๊สหมด ไปอีกถังหนึ่งโดยอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้แก๊สได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องดับแก๊สเพื่อเปลี่ยนถังใหม่ ติดตั้งง่ายเพราะเป็นชุดท่อแก๊สสำเร็จรูปเพียงซื้อชุดสายพิกเทล และฟิตติ้งเพิ่มก็สามารถต่อใช้งานได้เลย เหมาะกับทั้งระบบแก๊สบ้าน และระบบแก๊สเคลื่อนที่ (LPG Gas Mobile Unit) เช่น ตามรถบ้าน แก๊สในฟาร์ม แก๊สในไร่ยาง เป็นต้น หัวปรับแรงดันแก๊ส Twin Stage ในตัวเดียว (รับแรงดันสูงจากถัง แล้วปรับแก๊สขาออกปลายทางเป็นแรงดันต่ำ) สลับการใช้แก๊สได้อัตโนมัติ ในระบบแก๊ส 2 ถัง (รองรับการใช้แก๊สต่อเนื่อง ไม่สะดุด) ชุดท่อแก๊ส ชุดระบบแก๊สสำเร็จรูป ชุดท่อเคลื่อนที่ สินค้ามี 2 รุ่นย่อย คือ 400,000BTU/hr. และ 450,000BTU/hr.

MANIFOLD SYSTEM ชุดท่อแก๊สสำเร็จรูป

Manifoid System ชุดติดตั้งระบบแก๊สแอลพีจี สำหรับร้านอาหาร และอุตสาหกรรมที่ใช้แก๊สขนาดเล็ก ใช้กับแก๊ส 2 ถัง ในชุดประกอบด้วยอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย

ชุดมิเตอร์แก๊ส สำหรับศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า

Gas Meter มิเตอร์แก๊ส ใช้วัดปริมาณการใช้แก๊สในศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

Scroll Up