อุปกรณ์แก๊สสำเร็จรูป

HWA-YOUNG Automatic Change Over Regulator หัวปรับแรงดันแก๊ส สลับถังอัตโนมัติ

Hwa Young automatic changeover regulator คือ หัวปรับแรงดันแก๊ส (เรกูเลเตอร์แก๊ส) ที่สามารถสลับการใช้แก๊สจากถังที่แก๊สหมด ไปอีกถังหนึ่งโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้แก๊สได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องปิดระบบแก๊สเพื่อเปลี่ยนถังใหม่

Manifold System Laundry

LPG Manifold System Laundry ชุดท่อแก๊ส LPG สำเร็จรูป สำหรับงานลอนดรี้  สินค้าสำหรับใช้กับแก๊ส 2+2 ถัง ประกอบด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ตัวสลับถังแก๊สอัตโนมัติ ที่สามารถสลับการใช้แก๊สจากถังที่แก๊สหมด ไปอีกถังหนึ่งโดยอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้แก๊สได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องดับแก๊สเพื่อเปลี่ยนถังใหม่ ปลอดภัย ติดตั้งง่าย และประหยัดงบประมาณ

Auto Changeover หัวปรับแรงดันแก๊ส สลับถังอัตโนมัติ

REGO Twin Stage Automatic Changeover Regulator 7525B Series คือ หัวปรับแรงดันแก๊ส (เรกูเลเตอร์แก๊ส) ที่สามารถสลับการใช้แก๊สจากถังที่แก๊สหมด ไปอีกถังหนึ่งโดยอัตโนมัติ

MANIFOLD SYSTEM ชุดท่อแก๊สสำเร็จรูป

Manifoid System ชุดติดตั้งระบบแก๊สแอลพีจี สำหรับร้านอาหาร และอุตสาหกรรมที่ใช้แก๊สขนาดเล็ก ใช้กับแก๊ส 2 ถัง ในชุดประกอบด้วยอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย

ชุดมิเตอร์แก๊ส สำหรับศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า

Gas Meter มิเตอร์แก๊ส ใช้วัดปริมาณการใช้แก๊สในศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ