เกจวัดระดับ LEVEL GAUGE

REGO ROTOGAGE A9092R (สำหรับรถขนส่งแก๊ส)

โรโต้เกจ สำหรับวัดระดับก๊าซ LPG ทั้งในถังรถขนส่งแก๊ส (10ล้อ และ เทรลเลอร์) และถังเก็บก๊าซ LPG บนดิน

ROCHESTER FLOAT GAUGE 6284 (สำหรับถังเก็บก๊าซบนดิน)

Rochester Gauge Series 6200 สำหรับใช้วัดระดับก๊าซ LPG ในถังที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สูงสุด 2000 มม.สำหรับรุ่น Junior 6284 มีหน้าปัดอลูมิเนียม ขนาด 40 มม. และเฟืองทำจากอลูมิเนียม จะใช้ติดข้างถังเก็บก๊าซบนดิน (Horizontal : end mounted 2) และสามารถ เชื่อมต่อกับ Rochester Hall Effect Twinsite เพื่อสื่อสารระดับก๊าซในถังไปยังคอมพิวเตอร์ ( remote level indication)

ROCHESTER FLOAT GAUGE 6290 (สำหรับถังเก็บก๊าซใต้ดิน)

Rochester Gauge Series 6284 สำหรับใช้วัดระดับก๊าซ LPG ในถังที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สูงสุด 2000 มม. สำหรับรุ่น Senior 6290 มีหน้าปัดสเตนเลส ขนาด 4" และเฟืองทำจากอลูมิเนียม จะใช้ติดคอถังเก็บก๊าซใต้ดิน และสามารถเชื่อมต่อกับ Rochester Hall Effect Twinsite เพื่อสื่อสารระดับก๊าซในถังไปยังคอมพิวเตอร์ (remote level indication)

REGO ROTOGAGE A9093TS (สำหรับรถขนส่งแก๊ส)

โรโต้เกจ สำหรับวัดระดับก๊าซ LPG ทั้งในถังรถขนส่งแก๊ส (10 ล้อ และ เทรลเลอร์) และถังเก็บก๊าซ LPG บนดิน

ROCHESTER HALL EFFECT TWINSITE (ส่งระดับก๊าซไปยังคอมพิวเตอร์)

Rochester Hall Effect Twinsite เป็นเซนเซอร์ที่สามารถนำไปติดตั้งร่วมกับ Rochester Floot Gauge Junior 6284 (ถังบนดิน) และ Senior 6290 (ถังใต้ดิน) เพื่อให้สามารถอ่านระดับก๊าซได้ทั้งจากหน้าปัดโดยตรง และแบบสื่อสารไปยังคอมพิวเตอร์