เกทวาล์ว GATE VALVE

BRONZE GATE VALVE วาล์วประตูน้ำทองเหลือง

วัสดุเป็นทองเหลือง ใช้สำหรับเปิด-ปิดแก๊ส (แต่ไม่เหมาะสำหรับควบคุมการไหล หรือเปิดแบบครึ่งๆกลางๆ (หรี่) สินค้ามีแบบเกลียว รุ่น E ทนแรงดัน 150P และหน้าแปลน รุ่น EB ทนแรงดัน 150P      สินค้ารุ่นอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย

IRON GATE VALVE วาล์วประตูน้ำเหล็กหล่อ

คิทซ์ เกทวาล์วเหล็กหล่อ Kitz Iron Gate valve เกทวาล์ว หรือ วาล์วประตูน้ำ ที่ทำหน้าที่เปิด-ปิด ควบคุมการไหลของเหลว โดยการใช้งานควรจะเปิด-ปิดให้สุดไม่ควรเปิดครึ่งๆกลางๆเพราะจะทำให้วาล์วเสียหาย แล้วจะปิดไม่สนิท

DUCTILE IRON GATE VALVE วาล์วประตูน้ำเหล็กหล่อเหนียว

คิทซ์ เกทวาล์วเหล็กหล่อเหนียว Kitz Ductile Iron Gate valve เกทวาล์ว หรือ วาล์วประตูน้ำ ที่ทำหน้าที่เปิด-ปิด ควบคุมการไหลของเหลว โดยการใช้งานควรจะเปิด-ปิดให้สุดไม่ควรเปิดครึ่งๆกลางๆเพราะจะทำให้วาล์วเสียหาย แล้วจะปิดไม่สนิท