เช็ควาล์ว CHECK VALVE

Katsura Ball Check Valve

KATSURA Ball Check Valve (บอลเช็ควาล์ว) วัสดุเป็นทองเหลือง เกลียวขนาด 1/4" การใช้งาน ใช้ต่อเข้ากับสายแก๊ส/สายพิกเทล เพื่อทำหน้าที่ 1. เป็นบอลวาล์วเปิด-ปิด 2. เป็นเช็ควาล์ว กันแก๊สไหลย้อนกลับเข้าถัง

บอลวาล์วพร้อมเช็ควาล์ว Ball Check Valve

Miyairi Ball Check Valve MAS-8CS (บอลเช็ควาล์ว) มีขนาด 1/4" ใช้ต่อเข้ากับสายพิกเทล เพื่อทำหน้าที่ 1.เป็นบอลวาล์วเปิด-ปิด 2.เป็นเช็ควาล์ว กันแก๊สไหลย้อนกลับเข้าถัง

เช็ควาล์วทองเหลือง (BRASS CHECK VALVE)

เช็ควาล์วทองเหลือง Brass Check Valve เรียกอีกชื่อนึงว่า วาล์วกันกลับ วาล์วกันย้อน ทำหน้าที่ควบคุมให้แก๊สไหลไปในทิศทางเดียว และป้องกันไม่ให้แก๊สไหลย้อนกลับ ใช้ติดตั้งคู่กับสายพิกเทล สินค้ามี 2 ขนาด คือ ขนาดเกลียวนอก-ใน 1/4", 1/2"

FLANGED LIFT CHECK VALVE 20K

Flanged Lift Check Valve 20K เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในระบบถังLPGบนดิน ถังLPGใต้ดิน และในรถขนส่งแก๊ส         โดยเช็ควาล์วแบบหน้าแปลนนี้ (Flanged) จะแข็งแรงและง่ายต่อการmaintenance กว่าเช็ควาล์วแบบเกลียวทั่วๆไป 

FLANGE CHECK VALVE 20K เช็ควาล์วหน้าแปลน 20K

KITZ Flange Check Valve 20K เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในระบบถังLPGบนดิน ถังLPGใต้ดิน และในรถขนส่งแก๊ส         โดยเช็ควาล์วแบบหน้าแปลนนี้ (Flanged) จะแข็งแรงและง่ายต่อการmaintenance กว่าเช็ควาล์วแบบเกลียวทั่วๆไป 

Kitzบอลวาล์ว+เช็ควาล์วไทย

เป็นการนำบอลวาล์ว Kitz 600P ต่อประกอบกับ เช็ควาล์ว หรือกันย้อนไทย ทำให้มีราคาย่อมเยา ถอดเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่เสียได้ แต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ (1) บอลวาล์ว เปิด-ปิด และ (2) เป็นเช็ควาล์ว กันแก๊สย้อนกลับเข้าถังแก๊ส     สินค้ามี 2 ขนาด คือ 1/4" และ 1/2"

ITO KOKI Ball Check Valve

ITOKOKI Ball Check Valve (บอลเช็ควาล์ว) มีขนาด 1/4" ใช้ต่อเข้ากับสายพิกเทล เพื่อทำหน้าที่ 1.เป็นบอลวาล์วเปิด-ปิด และ 2.เป็นเช็ควาล์ว กันแก๊สไหลย้อนกลับเข้าถัง