โกลบวาล์ว GLOBE VALVE

FLANGED GLOBE VALVE 20K

Flanged Globe Valve 20K เป็นอุปกรณ์ติดตั้งงานคลังแก๊ส โดยโกลบวาล์วแบบหน้าแปลนนี้(Flanged) จะแข็งแรงและสะดวกต่อการทำ maintenance กว่าวาล์วแบบเกลียวทั่วๆไป

DUCTILE IRON GLOBE VALVE 20K โกลบวาล์วเหล็กหล่อเหนียว 20K

Ductile Iron Globe Valve โกลบวาล์วเหล็กหล่อเหนียว ยี่ห้อ KITZ (JAPAN) เป็นอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับควบคุมอัตราการไหลของงานระบบแก๊ส น้ำ น้ำมัน ของเหลวที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม

BRONZE GLOBE VALVE โกลบวาล์วทองเหลือง

Bronze Globe Valve โกลบวาล์วทองเหลือง ยี่ห้อ KITZ (JAPAN) เป็นอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับควบคุมอัตราการไหลของงานระบบบแก๊ส น้ำมัน น้ำ และของเหลวที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม วัสดุเป็นทองเหลือง ทนแรงดัน 150Psi 

FLANGED GLOBE VALVE โกลบวาล์วหน้าแปลน

Flanged Globe Valve โกลบวาล์วหน้าแปลน ยี่ห้อ KITZ (JAPAN) เป็นอุปกรณ์ติดตั้งงานคลังแก๊ส โดยโกลบวาล์วแบบหน้าแปลนนี้ (Flanged) จะแข็งแรง และสะดวกต่อการทำ maintenance กว่าโกลบวาล์วแบบเกลียวทั่วๆไป 

FISHER GLOBE VALVE

Ductile Iron Globe Valve  ยี่ห้อ FISHER เป็นอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับควบคุมอัตราการไหลของงานระบบแก๊ส น้ำ น้ำมัน ของเหลวที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม

โกลบวาล์วเหล็ก MALLEABLE 20K

โกลบวาล์ว เหล็ก Malleable 20K ยี่ห้อ Hitachi (หรือที่เรียกกันติดปากว่า "วาล์วน้ำเต้า" เป็นอุปกรณ์ใช้ควบคุมอัตราการไหลของงานระบบแก๊ส LPG น้ำ น้ำมัน ของเหลวต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมทนแรงดัน 20K มี 2 รุ่น   

Scroll Up