AUTOMATIC CHANGE OVER REGULATOR

Katsura Automatic Change Over Regulator

Katsura (Japan) Automatic Change Over Regulator  ตัวสลับการใช้ถังแก๊ส LPG อัตโนมัติ 

Automatic Liquid Change Over Regulator LAX-20CR

ITO KOKI (Japan) Automatic Liquid Change Over Regulator  ตัวสลับการใช้ถังแก๊ส LPG อัตโนมัติ Model LAX-20CR Maximum capacity : 300kg/h Change-over pressure : 0.05-0.15MPa Flange JIS 20K 20A (3/4")

REGO Twin Stage Automatic Changeover Regulator 7525B Series

REGO Twin Stage Automatic Changeover Regulator 7525B Series คือ หัวปรับแรงดันแก๊ส (เรกูเลเตอร์แก๊ส) ที่สามารถสลับการใช้แก๊สจากถังที่แก๊สหมด ไปอีกถังหนึ่งโดยอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้แก๊สได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องดับแก๊สเพื่อเปลี่ยนถังใหม่ หัวปรับแรงดันแก๊ส Twin Stage ในตัวเดียว (รับแรงดันสูงจากถัง แล้วปรับแก๊สขาออกปลายทางเป็นแรงดันต่ำ) สลับการใช้แก๊สได้อัตโนมัติ ในระบบแก๊ส 2 ถัง (รองรับการใช้แก๊สต่อเนื่อง ไม่สะดุด) สินค้ามี 2 รุ่นย่อย คือ 400,000BTU/hr. และ 450,000BTU/hr.

Automatic Liquid Change Over Regulator LAX-20C

ITO KOKI (Japan) Automatic Liquid Change Over Regulator  ตัวสลับการใช้ถังแก๊ส LPG อัตโนมัติ Model LAX-20C Maximum capacity : 300kg/h Change-over pressure : 0.05-0.15MPa Flange JIS 20K 20A (3/4")

Automatic Change Over Regulator AX-30A-O

ITO KOKI (Japan) Automatic Change Over Regulator  ตัวสลับการใช้ถังแก๊ส LPG อัตโนมัติ Model AX-30A-O Inlet Pressure : 0.2 - 1.56MPa Outlet Pressure : 0.1-0.16MPa Flange JIS 20K 15A (1/2")

Auto Changeover หัวปรับแรงดันแก๊ส สลับถังอัตโนมัติ

REGO Twin Stage Automatic Changeover Regulator 7525B Series คือ หัวปรับแรงดันแก๊ส (เรกูเลเตอร์แก๊ส) ที่สามารถสลับการใช้แก๊สจากถังที่แก๊สหมด ไปอีกถังหนึ่งโดยอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้แก๊สได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องดับแก๊สเพื่อเปลี่ยนถังใหม่ ติดตั้งง่ายเพราะเป็นชุดท่อแก๊สสำเร็จรูปเพียงซื้อชุดสายพิกเทล และฟิตติ้งเพิ่มก็สามารถต่อใช้งานได้เลย เหมาะกับทั้งระบบแก๊สบ้าน และระบบแก๊สเคลื่อนที่ (LPG Gas Mobile Unit) เช่น ตามรถบ้าน แก๊สในฟาร์ม แก๊สในไร่ยาง เป็นต้น หัวปรับแรงดันแก๊ส Twin Stage ในตัวเดียว (รับแรงดันสูงจากถัง แล้วปรับแก๊สขาออกปลายทางเป็นแรงดันต่ำ) สลับการใช้แก๊สได้อัตโนมัติ ในระบบแก๊ส 2 ถัง (รองรับการใช้แก๊สต่อเนื่อง ไม่สะดุด) ชุดท่อแก๊ส ชุดระบบแก๊สสำเร็จรูป ชุดท่อเคลื่อนที่ สินค้ามี 2 รุ่นย่อย คือ 400,000BTU/hr. และ 450,000BTU/hr.

Scroll Up