EWOO (Korea)

จำหน่ายปลีก-ส่งเครื่องเตือนแก๊สรั่ว ยี่ห้อ EWOO (Korea) สำหรับร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และอุตสาหกรรม สินค้ามาตรฐานจากโรงงาน มีรับประกันสินค้า

ตัวควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ EWOO 201

สินค้า EWOO 201 (ประกอบด้วย Controller และ Valve Actuator) จะต้องใช้คู่กับเครื่องเตือนแก๊สรั่ว EWOO 301 (Detector) โดย EWOO 201 จะทำหน้าที่ปิดบอลวาล์วท่อแก๊ส เมื่อ EWOO 301 ตรวจพบแก๊ส LPG รั่วโดยอัตโนมัติ และในกรณีที่ไฟดับผู้ใช้ยังคงปิดบอลวาล์วแบบ manual ได้เอง

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EX-PROOF EWOO 401

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EWOO 401 เป็นรุ่นที่ได้รับอนุญาตจากราชการให้ใช้ในปั๊มแก๊ส โรงบรรจุแก๊ส และคลังเก็บก๊าซ LPGส่วนประกอบหลักได้แก่ กล่อง Indicator ทำหน้าที่บอกระดับความเข้มข้นของแก๊สที่รั่ว และส่งเสียงร้องเตือน และตัว Detector

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EWOO 301-DCR

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว ยี่ห้อ Ewoo ได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลาย โดยจะส่งเสียงร้องเตือนเมื่อมีแก๊สLPG รั่ว สินค้ารุ่น Ewoo 301-DCR ใช้กระแสไฟเข้า input power DC 12 V. 100mA และส่งสัญญาณออก Alarm Output Relay Contact      Ewoo 301-DCR สามารถเพิ่ม option ปิดแก๊สเมื่อแก๊สรั่วได้ โดยการเพิ่มตัวตัดแก๊ส Ewoo 201 เข้าไป

ตัวควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ EWOO 201

สินค้า EWOO 201 (ประกอบด้วย Controller และ Valve Actuator) จะต้องใช้คู่กับเครื่องเตือนแก๊สรั่ว EWOO 301 (Detector) โดย EWOO 201 จะทำหน้าที่ปิดบอลวาล์วท่อแก๊ส เมื่อ EWOO 301 ตรวจพบแก๊ส LPG รั่วโดยอัตโนมัติ และในกรณีที่ไฟดับผู้ใช้ยังคงปิดบอลวาล์วแบบ manual ได้เอง

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EWOO 301-O

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว ยี่ห้อ EWOO ได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลาย โดยจะส่งเสียงร้องเตือนเมื่อมีแก๊สLPG รั่ว สินค้ารุ่น EWOO 301-O ใช้กระแสไฟเข้า Power Input AC220V ใช้สั่ง EWOO 201 เพื่อปิดวาล์ว EWOO 301-O สามารถเพิ่ม Option ปิดแก๊สเมื่อแก๊สรั่วได้ โดยการเพิ่มตัวตัดแก๊ส EWOO 201 เข้าไป

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EWOO 301-R

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว ยี่ห้อ EWOO ได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลาย โดยจะส่งเสียงร้องเตือนเมื่อมีแก๊สLPG รั่ว สินค้ารุ่น EWOO 301-R ใช้กระแสไฟเข้า Power Input AC220V และส่งออก Alarm Output Relay contact EWOO 301-R สามารถเพิ่ม Option ปิดแก๊สเมื่อแก๊สรั่วได้ โดยการเพิ่มตัวตัดแก๊ส EWOO 201 เข้าไป

Scroll Up