EWOO (Korea)

จำหน่ายปลีก-ส่งเครื่องเตือนแก๊สรั่ว ยี่ห้อ EWOO (Korea) สำหรับร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และอุตสาหกรรม สินค้ามาตรฐานจากโรงงาน มีรับประกันสินค้า

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EWOO 301-DCR

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว ยี่ห้อ Ewoo ได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลาย โดยจะส่งเสียงร้องเตือนเมื่อมีแก๊สLPG รั่ว สินค้ารุ่น Ewoo 301-DCR ใช้กระแสไฟเข้า input power DC 12 V. 100mA และส่งสัญญาณออก Alarm Output Relay Contact      Ewoo 301-DCR สามารถเพิ่ม option ปิดแก๊สเมื่อแก๊สรั่วได้ โดยการเพิ่มตัวตัดแก๊ส Ewoo 201 เข้าไป

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EWOO 301-R

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว ยี่ห้อ EWOO ได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลาย โดยจะส่งเสียงร้องเตือนเมื่อมีแก๊สLPG รั่ว สินค้ารุ่น EWOO 301-R ใช้กระแสไฟเข้า Power Input AC220V และส่งออก Alarm Output Relay contact EWOO 301-R สามารถเพิ่ม Option ปิดแก๊สเมื่อแก๊สรั่วได้ โดยการเพิ่มตัวตัดแก๊ส EWOO 201 เข้าไป

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EWOO 301-O

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว ยี่ห้อ EWOO ได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลาย โดยจะส่งเสียงร้องเตือนเมื่อมีแก๊สLPG รั่ว สินค้ารุ่น EWOO 301-O ใช้กระแสไฟเข้า Power Input AC220V ใช้สั่ง EWOO 201 เพื่อปิดวาล์ว EWOO 301-O สามารถเพิ่ม Option ปิดแก๊สเมื่อแก๊สรั่วได้ โดยการเพิ่มตัวตัดแก๊ส EWOO 201 เข้าไป

ตัวควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ EWOO 201

สินค้า EWOO 201 (ประกอบด้วย Controller และ Valve Actuator) จะต้องใช้คู่กับเครื่องเตือนแก๊สรั่ว EWOO 301 (Detector) โดย EWOO 201 จะทำหน้าที่ปิดบอลวาล์วท่อแก๊ส เมื่อ EWOO 301 ตรวจพบแก๊ส LPG รั่วโดยอัตโนมัติ และในกรณีที่ไฟดับผู้ใช้ยังคงปิดบอลวาล์วแบบ manual ได้เอง

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EX-PROOF EWOO 401

เครื่องเตือนแก๊สรั่ว EWOO 401 เป็นรุ่นที่ได้รับอนุญาตจากราชการให้ใช้ในปั๊มแก๊ส โรงบรรจุแก๊ส และคลังเก็บก๊าซ LPGส่วนประกอบหลักได้แก่ กล่อง Indicator ทำหน้าที่บอกระดับความเข้มข้นของแก๊สที่รั่ว และส่งเสียงร้องเตือน และตัว Detector