Hitachi Valve วาล์วฮิตาชิ

โกลบวาล์วเหล็ก MALLEABLE 20K

โกลบวาล์ว เหล็ก Malleable 20K ยี่ห้อ Hitachi (หรือที่เรียกกันติดปากว่า "วาล์วน้ำเต้า" เป็นอุปกรณ์ใช้ควบคุมอัตราการไหลของงานระบบแก๊ส LPG น้ำ น้ำมัน ของเหลวต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมทนแรงดัน 20K มี 2 รุ่น   

เช็ควาล์วเหล็ก MALLEABLE 20K

Lift Check Valve ลิฟเช็ควาล์วเหล็ก Malleable ทนแรงดัน 20K มีทั้งแบบเกลียว และหน้าแปลน Flange สินค้ามีขนาดตั้งแต่ 3/8" - 2" 

วายสเตนเนอร์เหล็ก MALLEABLE 20K

Y-Strainer เหล็ก Malleable 20K เป็นอุปกรณ์กรองแก๊สก่อนเข้าสู่อุปกรณ์แก๊สสำคัญตัวอื่นๆ ทนแรงดัน 20K  สินค้ามีขนาดเกลียวตั้งแต่ 3/8" - 2"

บอลวาล์วหน้าแปลน 20K

Hitachi บอลวาล์วหน้าแปลน เป็นอุปกรณ์ใช้ในงานคลังแก๊ส และรถขนส่งแก๊ส โดยบอลวาล์วชนิดหน้าแปลนนี้ (Flange) จะแข็งแรง และสะดวกต่อการซ่อมบำรุง กว่าวาล์วแบบเกลียวทั่วๆไป สินค้ามีขนาดตั้งแต่ 1/2" ถึง 4"

Scroll Up