INDUSTRIAL - HYDRAULIC HOSE

สายไฮโดรลิค BRIDGESTONE

สายไฮโดรลิค และท่อส่งน้ำมัน ยี่ห้อ Bridgestone (Japan) มีจุดเด่น คือ มีอายุการใช้งานยาวนาน มีรัศมีการโค้งงอที่แคบได้มากกว่ายี่ห้ออื่น อีกทั้งมีหลาย Series ให้เลือกใช้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ น้ำมัน น้ำมันไฮโดรลิค Water-glycol และน้ำมันเครื่อง