KATSURA (Japan)

สายพิกเทล LIQUID LINE ถัง 2 วาล์ว ปตท. – ยี่ห้อ Katsura (Japan)

สายพิกเทลไลน์น้ำแก๊ส สำหรับถัง 2วาล์ว ปตท. ยี่ห้อ Katsura (Japan) สำหรับใช้ต่อกับถังแก๊สปตท. 2 วาล์ว ในร้านอาหาร ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ความยาวตามสั่งของลูกค้า พร้อมประกอบหัวสายข้อต่อเมียถังแก๊สปตท. 2 วาล์ว  ปลายอีกด้านเป็นนิปเปิ้ลเกลียวนอก

สายพิกเทล ยี่ห้อ Katsura (Japan)

สายพิกเทล ยี่ห้อ Katsura (Japan)  สำหรับใช้ต่อกับถังแก๊สในร้านอาหาร ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ความยาวตามสั่งของลูกค้า พร้อมประกอบหัวสายพวงมาลัย x นิปเปิ้ลเกลียวนอก หรือหัวสายถังก๊าซอุตสาหกรรม 2 วาล์ว ตามแต่การใช้งาน

Scroll Up