KATSURA (Japan)

Katsura Ball Check Valve

KATSURA Ball Check Valve (บอลเช็ควาล์ว) วัสดุเป็นทองเหลือง เกลียวขนาด 1/4" การใช้งาน ใช้ต่อเข้ากับสายแก๊ส/สายพิกเทล เพื่อทำหน้าที่ 1. เป็นบอลวาล์วเปิด-ปิด 2. เป็นเช็ควาล์ว กันแก๊สไหลย้อนกลับเข้าถัง

Katsura Automatic Change Over Regulator

Katsura (Japan) Automatic Change Over Regulator  ตัวสลับการใช้ถังแก๊ส LPG อัตโนมัติ 

สายพิกเทล LIQUID LINE ถัง 2 วาล์ว ปตท. – ยี่ห้อ Katsura (Japan)

สายพิกเทลไลน์น้ำแก๊ส สำหรับถัง 2วาล์ว ปตท. ยี่ห้อ Katsura (Japan) สำหรับใช้ต่อกับถังแก๊สปตท. 2 วาล์ว ในร้านอาหาร ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ความยาวตามสั่งของลูกค้า พร้อมประกอบหัวสายข้อต่อเมียถังแก๊สปตท. 2 วาล์ว  ปลายอีกด้านเป็นนิปเปิ้ลเกลียวนอก

สายพิกเทล ยี่ห้อ Katsura (Japan)

สายพิกเทล ยี่ห้อ Katsura (Japan)  สำหรับใช้ต่อกับถังแก๊สในร้านอาหาร ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ความยาวตามสั่งของลูกค้า พร้อมประกอบหัวสายพวงมาลัย x นิปเปิ้ลเกลียวนอก หรือหัวสายถังก๊าซอุตสาหกรรม 2 วาล์ว ตามแต่การใช้งาน